ECO-RYS ZAKŁAD PROJEKTOWY

PROJEKTOWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH ORAZ NADZÓR

    

Projekty instalacji

Projektowanie instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach prywatnych i urzyteczności publicznej, oferujemy wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej we wszystkich fazach, począwszy od koncepcji, poprzez projekt podstawowy, projekt budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze i dokumentację powykonawczą wraz z nadzorami autorskimi podczas realizacji inwestycji.

Projekty przyłączy

Projektowanie przyłączy wody oraz kanalizacji

Projekty budowli hydrotechnicznych

kompleksowe projekty ujęć wody, kanałów, rurociągów i innych obiektów wodno - energetycznych, kompleksowe projekty budowli hydrotechnicznych, zapór, jazów piętrzących wodę, przepławek dla ryb itp., Operaty wodnoprawne, oceny oddziaływania elektrowni na środowisko, instrukcje eksploatacji elektrowni wodnych, gospodarowanie wodą, projekty basenów wodnych, projekty modernizacji i rekonstrukcji obiektów wodno-energetycznych i hydrotechnicznych,

Inne instalacje

instalacje wodne i kanalizacyjne w budynkach: wody pitnej, wód technologicznych (instalacja zmywania, instalacja chłodzenia łożysk itp.), kanalizacja deszczowa i sanitarna, kanalizacja przemysłowa instalacje ochrony ppoż. budynków: hydrantowa, zraszaczowa, tryskaczowa sieci zewnętrzne : wody pitnej, p.poż, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja przemysłowa np.: ścieków zaolejonych, ścieków gorących itp., hydrofornie, pompownie wód i ścieków.

Projekty oczyszczalni ścieków

Wykonujemy projekty technologiczne i wielobranżowe dla Zakładów Wodociągów i Kanalizacji, Zakładów Gospodarki Komunalnej, dla Urzędów Gmin i Miast a także innych instytucji w tym biur projektowych nie posiadających specjalistów do projektowania oczyszczalni ścieków, a dla przedsiębiorstw wykonawczych nie posiadających pracowni projektowych. Na zlecenia ww. instytucji wykonujemy także opinie dotyczące istniejących oczyszczalni ścieków, koncepcje modernizacji i rozbudowy, dane do wystąpienia o tzw. „Decyzje środowiskowe”, programy funkcjonalno-użytkowe i tp. Na zlecenia osób prywatnych wykonujemy projekty oczyszczalni przydomowych i operaty do pozwolenia wodno prawnego.

Kompleksowa obsługa

Przygotowywane przez nas opracowania stanowią kompleksową całość obejmującą wszystkie opracowania branżowe oraz formalności administracyjne niezbędne do rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia budowlanego. Bierzemy czynny udział w procesie realizacji większości naszych projektów, z upoważnienia inwestorów prowadzimy i nadzorujemy inwestycje.

DANE FIRMY

Nasze Dane

Eco-Rys Zakład Projektowy

Małgorzata Patraszewska
Ul. 3 Maja 18
37-100 Łańcut (podkarpackie)
tel.: 17 779 63 20
Szerokość geograficzna: 50.06592
Długość geograficzna: 22.23782

Słowa kluczowe:

Usługi projektowe,

Łańcut,

Eco-Rys Zakład Projektowy Małgorzata Patraszewska

 

Dane kontaktowe

  •   +48 601774672
  •   37-100 Łańcut ul. 3 Maja 18

KONTAKT

Kontakt z nami: